Case Metrohm Autolab

Voor Metrohm Autolab te Utrecht heeft Grad Tacken jarenlang aan een 10MHz impedance analyser gewerkt. Deels vanuit zijn vorige baan als werknemer bij Metrohm, deels vanuit zijn eigen bedrijf Tacken Electronic Design. Tijdens zijn project werd hij ondersteund door andere medewerkers van Metrohm Autolab. Grad was verantwoordelijk voor de hardware. Momenteel wordt het project afgerond in samenwerking met Tacken Electronic Design.

www.metrohm-autolab.com


Terug naar overzicht
#